L-użu ta'dejta personali taħt il-Vjetnam-Liġi

Taħt l-Vjetnam-Liġi, m'hemm l-ebda strument legali speċifiku promulgazzjoni dwar l-użu ta'dejta personali

Madankollu, din il-kwistjoni hija msemmija fl-diversi strumenti ta'liġi tal-Vjetnam bħal Vjetnam-Kodiċi Ċivili l- u l-istrumenti tal-liġi dwar il-kummerċ elettroniku u teknoloġija tal-informazzjoni. tmienja u tletin tal-Vjetnam-Kodiċi Ċivili, il-ġbir u l-pubblikazzjoni ta'l-informazzjoni u l-materjali dwar il-ħajja privata tal - individwu għandu jkun l-kunsens tiegħu minn dik il-persuna fil-każijiet fejn il-persuna li tkun mietet, mitlufa tiegħu ċivili jaġixxi l-kapaċità jew taħt sħiħa ħmistax-il sena, il-kunsens tiegħu tagħha missier, l-omm, il-mara, ir-raġel, ta'tfal adulti jew ir-rappreżentant hija meħtieġa, ħlief għall-każijiet fejn il-ġbir u l-pubblikazzjoni ta'l-informazzjoni u l-materjali huma magħmula permezz tad-deċiżjoni ta'l-aġenzija kompetenti jew l-organizzazzjoni. F'xi strument legali ieħor fil-Vjetnam, il-personali-sigriet huwa tradott fil-dejta personali Il-prinċipal li l-ġbir tad-data personali u jużaw din id-dejta personali għal xi skop għandha tkun l-kunsens tiegħu minn din il-persuna hija wkoll ripetuti fil-oħra tal-istrumenti legali adottati mill-Vjetnam-Gvern.

Skond l-Vjetnam-Kodiċi Ċivili, fil-każ tan-nu-awtorizzat użu personali sigriet jikkawża ħsara lill-persuna, l-utent għandu jkun responsabbli biex tikkumpensa din il-persuna għal attwali danni kkawżati mill-un-awtorizzat użu personali sigriet (l-Artikolu). Barra minn hekk, skond id-Digriet Nru ND-CP datata l-tlettax-il ta'novembru dwar sanzjonijiet amministrattivi ksur fl-oqsma tal-postijiet, it-telekomunikazzjonijiet, l-teknoloġija tal-informazzjoni u l-frekwenza tar-radju (minn hawn'il quddiem imsemmi bħala"Digriet Nru ND-CP"), ksur fir-rigward tal-reġistrazzjoni, il-ġbir, it-trażmissjoni, l-adeżjoni, il-ġbir, l-użu tal-informazzjoni dwar dawn il-qasam għandha tkun suġġett għal sanzjoni. Barra minn hekk, l-intrapriża jistgħu jiġu applikati l-pieni addizzjonali bħall-irtirar tal-servizz numru għad-distribuzzjoni tal-messaġġ u l-benefiċċji ġġenerati minn dawn il-użu, l-reġistrazzjoni, it-trażmissjoni ta'dawn l-dejta personali.